Ulga podatkowa za złe długi PIT – najważniejsze informacje

Ulga podatkowa za złe długi PIT – najważniejsze informacje

Nasze biuro rachunkowe informuje Państwa o zmianach w przepisach dotyczących podatku dochodowego, które obejmują wszystkie transakcje przeprowadzone po 31 grudnia 2019 roku, a mająca na celu usprawnienie polityki finansowej przedsiębiorców.
Co warto wiedzieć o nowych zmianach?
W jakich sytuacjach można zastosować ulgę podatkową za złe długi?

Zmiany w podatku dochodowym w 2020 roku

Nowelizacja ustawy ma według ustawodawcy przyspieszyć płatności z tytułu rachunków, umów i oczywiście faktur. Jakie są najbardziej istotne informacje z punktu widzenia przedsiębiorcy?

  • W przypadku gdy wierzytelności nie zostaną uregulowane w terminie 90 dni, przedsiębiorca, który czeka na zapłatę za wykonane usługi lub produkty może pomniejszyć pierwotnie zakładany przychód o kwotę, która nie została zapłacona na czas. Warto wiedzieć, że termin 90 dni należy liczyć od następnego dnia, który został wskazany na rachunku, w umowie lub na fakturze jako ostateczny termin płatności.
  • W sytuacji gdy przedsiębiorca nie zapłaci należności w terminie 90 dni, licząc od następnego dnia ostatecznego terminu zapłaty, będzie musiał zwiększyć kwotę podlegającą opodatkowaniu o wartość ujętą w umowie, na fakturze lub rachunku.

Warto wiedzieć, że ulga za złe długi nie ma zastosowania w przypadku podmiotów, które są ze sobą powiązane.

Warunki skorzystania z ulgi za złe długi

Aby można było skorzystać z nowej ustawy o podatku dochodowym, musi być spełnionych kilka warunków.

  • Pierwszym z nich jest kraj, w którym przedsiębiorca opłaca podatki. Należności za rachunek, fakturę lub umowę muszą pochodzić z działalności opodatkowanej na terenie Polski.
  • Kolejną kwestią jest obecny status firmy, która nie wywiązała się z płatności. Dłużnik nie może być w trakcie likwidacji, postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.
    Warto jednak pamiętać, że powyższe kwestie odnoszą się do konkretnego terminu zawartego w ustawie. Biuro rachunkowe gwarantuje rozliczanie przedsiębiorstw zgodnie z obowiązującym prawem, dzięki czemu właściciele mogą skorzystać z nowych możliwości.
  • Równie ważna jest data wystawienia wierzytelności. Aby skorzystać z ulgi za złe długi, faktura, rachunek lub umowa nie mogą być starsze niż dwa lata. Warto jednak pamiętać, że ten okres jest liczony od końca roku kalendarzowego, w którym powstał dług.