Audyt finansowy Poznań

Audyt finansowy – usługi rewizji finansowej Poznań

Kompleksowy audyt od BT&A


Jedną z naszych czołowych usług jest profesjonalnie wykonany audyt finansowy. Jesteśmy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę podmiotów prowadzoną przez Państwową Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4264. Nasze usługi obejmują przede wszystkim:

  • badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
  • badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Współpracujemy z firmami z Poznania, a także z całej Polski i Europy.


Rewizja finansowa - Na czym polega i z czego się składa


Audyt jest niezależną oceną stanu sytuacji majątkowej danego przedsiębiorstwa. Audyt finansowy, określany także mianem rewizji finansowej, dokonuje rzetelnego sprawdzenia przygotowanych przez firmę sprawozdań finansowych, które sprawdzane są pod kątem ściśle określonych standardów oraz przepisów.

Korzystanie z pomocy biegłych rewidentów w ramach audytu jest jednym z podstawowych elementów prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego też to zadanie należy powierzyć najlepszym specjalistom. Nasza firma świadczy usługi na najwyższym poziomie – pracujemy w oparciu o unikalne rozwiązania i wieloletnie doświadczenie nabyte wskutek współpracy z największymi światowymi firmami doradczymi, co z kolei jest gwarancją sukcesu!


NASZE PODEJŚCIE

Rewizję finansową przeprowadzamy zgodnie z:


Nasza metodologia została starannie dopracowana bazując na doświadczeniach, które nasi partnerzy zdobyli podczas wieloletniej pracy dla największych światowych firm doradczych. Nasza koncepcja audytu finansowego skupia się nie tylko na weryfikacji liczb i ujawnień zamieszczonych w sprawozdaniu majątkowym, ale przede wszystkim na pomocy klientom w identyfikacji ryzyk i innych czynników, które mogą zniekształcać obraz działalności gospodarczej.

Tworząc audyt finansowy nie zatrzymujemy się tylko na identyfikacji ryzyka, wskazaniu go klientowi i ewentualnej pomocy w likwidacji jego skutków, ale staramy się dotrzeć do źródła problemu tak, aby wyeliminować zagrożenie całkowicie. Nasze usługi gwarantują bezpieczeństwo i kompleksowość wszystkich danych klienta.


Audyt od BT&A wartością dodaną dla klienta


W ramach rewizji finansowej przygotowujemy List do Zarządu, w którym zawieramy nasze spostrzeżenia wraz z rekomendacjami dotyczące usprawnienia systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej.

Dewizą naszych audytów jest również odpowiadanie na potrzeby Klientów i ciągła bieżąca współpraca z nimi. Przed rozpoczęciem weryfikacji prawidłowości ksiąg rachunkowych spotykamy się z Zarządem w celu identyfikacji i omówienia potrzeb Spółki. W trakcie badania komunikujemy na bieżąco nasze spostrzeżenia celem uniknięcia negatywnych "niespodzianek" na koniec badania.

Zachęcamy do kontaktu i współpracy w trakcie całego roku tak, aby na bieżąco rozwiązywać ewentualne powstałe kwestie.