Obsługa księgowa Poznań - postaw na usługi księgowe od BT&A Group

Profesjonalna obsługa księgowa w Poznaniu


Na dział obsługi księgowej składa się wiele trudnych i skomplikowanych procesów - usługi księgowe z tego powodu to trudne zadanie warto jest powierzyć odpowiednio wykwalifikowanym i przeszkolonym specjalistom, dla których księgowość jest najważniejsza.

Korzystając z oferty BT&A Group mogą Państwo liczyć na współpracę z najlepszymi księgowymi, których wiedza oraz zdobyte doświadczenie wpływa na wysoką jakość świadczonych usług w zakresie kompleksowej obsługi księgowej. Świadczymy usługi firmom z Polski jak i z zagranicy. Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgowość projektów dotacyjnych czy konsultacje z tematyki księgowości.

Pełna obsługa księgowa w naszych rękach


Działania kompleksowej obsługi księgowej obejmują między innymi prowadzenie ksiąg rachunkowych i księgowość projektów dotacyjnych, ale nie tylko. W zakres działań obsługi księgowej wchodzi również dokonywanie rozliczeń oraz przygotowywanie regularnych sprawozdań finansowych, a także profesjonalne doradztwo podatkowe.

Celem podjętych prac przez specjalistów jest usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz dodatkowe obniżenie kosztów prowadzenia firmy, które związane jest z powierzeniem księgowości zewnętrznemu biuru rachunkowemu.

BT&A Group Poznań oferuje swoim Klientom kompleksową usługę, która w odpowiedni sposób została dopasowana do ich bieżących potrzeb.

Oferujemy następujący zakres działańMonitoring należności

W oparciu o precyzyjne procedury nadzorujemy płynność płatniczą Klienta reagując na brak zapłat za należności Klienta. W imieniu Klienta i w porozumieniu z nim kontaktujemy się telefonicznie z niepłacącymi kontrahentami, wysyłamy wezwania do zapłaty oraz przygotowujemy dla kancelarii prawnych dokumenty niezbędne do odzyskania należności na drodze sądowej

Reprezentowanie Klienta

Podejmując współpracę z nami Klient udziela nam pełnomocnictwa do reprezentowania przed Urzędem Skarbowym, Głównym Urzędem Statystycznym, Narodowym Bankiem Polskim oraz wszelkimi instytucjami, do których istnieje obowiązek sprawozdawczy, który świadczymy w imieniu Klienta. W przypadku urzędowych kontroli w pełni reprezentujemy Klienta bezpośrednio kontaktując się w Jego imieniu z urzędnikami.

Organizacja, nadzór i monitoring działu księgowego

Potrafimy zorganizować profesjonalny dział księgowy, również w siedzibie Klienta. Zadbamy o zatrudnienie odpowiednich pracowników i zorganizujemy ich pracę. Ponadto oferujemy pomoc merytoryczną w trudnych kwestiach oraz monitoring działu księgowego w formie weryfikowanych audytem wewnętrznym stosowanych standardów jakości obsługi księgowej (standardy te polegają m.in. na konieczności comiesięcznego wykonania przez księgowych określonych procedur, wydruków i raportów). Dodatkowo proponujemy ubezpieczenie działu księgowości od ryzyka popełnienia błędu.

Dodatkowy zakres działalnościBezpieczny wgląd on-line

Korzystamy z nowoczesnych narzędzi pozwalających przeglądać dane księgowe za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W bezpiecznym, szyfrowanym łączu, po weryfikacji użytkownika i hasła, nasz Klient może przeglądać swobodnie swoje dane księgowe, niezależnie od momentu ich ujęcia w księgach. Umożliwia on w pełni bezpieczny i skuteczny monitoring działu księgowego. Standardowo oprócz danych dotyczących dokumentów w systemie WebFK można generować również takie raporty jak:

  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • rozrachunki z kontrahentami

Ponadto oferujemy możliwość dodania do systemu WebFK indywidualnych raportów wymaganych przez Klienta.

BT&A Group Poznań - zdaj się na naszą obsługę księgową


Przedsiębiorstwa, które w niedalekiej przyszłości chcą odnieść sukces na lokalnym rynku i wyprzedzić konkurencję wybierać powinni usługi doświadczonych i profesjonalnych doradców księgowych. Świadome podjęcie odpowiednich kroków jest gwarancją wysokiej jakości usług księgowości.

Pomoc profesjonalistów w swojej dziedzinie jest skuteczną ochroną danego podmiotu przed poniesieniem dodatkowych kosztów i strat związanych m.in. z błędami w księgowości, co jest dosyć częstym zjawiskiem w sytuacji, kiedy zatrudniony księgowy jest osobą niekompetentną. Nasz zespół w Państwa imieniu zajmie się prowadzeniem ksiąg rachunkowych - działając zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa na podstawie posiadanych licencji Ministerstwa Finansów. Prowadzimy również księgowość projektów dotacyjnych. Oczywiście wszystkie działania można nadzorować w formie monitoringu działu księgowego.

Obsługa księgowa przez nasze biuro kierowana jest zarówno dla firm z miasta Poznań, jak i z każdego miasta na terenie naszego kraju i Europy. Zachęcamy do nawiązania współpracy i skontaktowania się z nami!