Tworzymy grupę wyspecjalizowanych doradców.

Specjalizacje tworzące nasz sukces to wiedza wszystkich osób tworzących grupę BT&A czyli zarówno partnerów jak i pracowników.

Pracownicy tworzący naszą grupę to ludzie o różnym poziomie specjalizacji. Zatrudniamy zarówno asystentów na początku swojej kariery zawodowej jak i ludzi z bardzo dużym doświadczeniem – w obu przypadkach popartych wiedzą teoretyczną z zakresu rachunkowości, podatków i audytu. Z satysfakcją udostępniamy tajniki naszej wiedzy również praktykantom jak i uzupełniamy naszą wiedzę współpracą z profesjonalnymi kancelariami.

W ten sposób tworzymy i zamierzamy tworzyć uzupełniający się na każdej płaszczyźnie wiedzy finansowej i podatkowej zespół wyspecjalizowanych doradców.