Sprawozdania finansowe Poznań

Sprawozdania finansowe

Sporządzamy sprawozdania finansowe (roczne wymagane przepisami prawa lub okresowe na potrzeby prezentacji danych, przekształceń itp.) na podstawie dostarczonych danych księgowych. Przygotujemy bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe.

Warto pamiętać, że sprawozdanie finansowe jest najważniejszym raportem Państwa jednostki gospodarczej. Obowiązek sporządzenia takiego zeznania rocznego w firmach stosujących pełną księgowość jest narzucony przez Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Ze względu na ściśle określoną jego formę, wykonujemy zeznania w sposób porównywalny oraz rzetelny. Dzięki temu adresat nie będzie miał żadnych problemów z odczytaniem wszystkich informacji. Przeprowadzamy również badanie sprawozdań finansowych na życzenie Klienta. Odwiedź nasze biuro w Poznaniu w celu ustalenia szczegółów.


Sprawozdania finansowe, które sporządzamy:


  • zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości,
  • z zastosowaniem standardów międzynarodowych IAS (MSR), IFRS (MSSF), US-GAAP, HB I a także HB II,
  • bezkonfliktowo wobec obowiązków sprawozdawczych dla GUS oraz NBP,
  • zgodnie z wymogami grup kapitałowych - realizujemy raporty grupowe, pakiety konsolidacyjne itp.,
  • ...są w pełni zgodne z oczekiwaniami Klienta. Wykonujemy również badanie zeznań na życzenie Klienta.


Forma przygotowania sprawozdania


Od 1 października 2018r. weszła w życie nowa ustawa o rachunkowości w zakresie elektronicznego sporządzania oraz podpisywania sprawozdania finansowego. Jednostki prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek sporządzić zeznanie w formie elektronicznej. Taki dokument musi zawierać kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany. Muszą Państwo pamiętać, że wydruk w formie papierowej będzie tylko kopią, a nie oryginałem. Raport finansowy, który wysyłamy elektronicznie, zostanie zapisany w formacie XML, który w każdej chwili będą mogli Państwo otworzyć za pomocą specjalnego programu.


Profesjonalne sporządzanie i badanie sprawozdań finansowych z BT&A Poznań


Potrzebują Państwo nie tylko raportu rocznego, ale również okresowego na potrzeby prezentacji danych lub przekształceń? Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Oferujemy ponadto badanie zeznań finansowych na życzenie Klienta. Zapraszamy do naszego biura w Poznaniu w celu ustalenia terminu oraz omówienia wszystkich szczegółów.