Sprawozdania finansowe

Sporządzamy sprawozdania finansowe (rocznych wymaganych przepisami prawa lub okresowych na potrzeby prezentacji danych, przekształceń itp.) na podstawie dostarczonych danych księgowych. Przygotujemy bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe. Jeżeli Państwa sprawozdanie finansowe podlega potrzebuje także badanie przez biegłego rewidenta, nie zapomnimy o przygotowaniu zestawienia zmian w kapitale własnym oraz przepływów pieniężnych.

Warto pamiętać, że sprawozdanie finansowe jest najważniejszym raportem Państwa jednostki gospodarczej. Obowiązek sporządzenia takiego zeznania rocznego w firmach stosujących pełną księgowość jest narzucony przez Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Ze względu na ściśle określoną jego formę, wykonujemy sprawozdania w sposób porównywalny oraz rzetelny. Dzięki temu adresat nie będzie miał żadnych problemów z odczytaniem wszystkich informacji. Przeprowadzamy również badanie sprawozdań finansowych na życzenie Klienta. Odwiedź nasze biuro w Poznaniu w celu ustalenia szczegółów.


Sprawozdania finansowe, które sporządzamy:


  • zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości,
  • z zastosowaniem standardów międzynarodowych IAS (MSR), IFRS (MSSF), US-GAAP, HB I a także HB II,
  • bezkonfliktowo wobec obowiązków sprawozdawczych dla GUS oraz NBP,
  • zgodnie z wymogami grup kapitałowych - realizujemy raporty grupowe, pakiety konsolidacyjne itp.,
  • ...są w pełni zgodne z oczekiwaniami Klienta. Wykonujemy również badanie sprawozdań na życzenie Klienta.


Forma przygotowania sprawozdania


Od 1 października 2018r. weszła w życie nowa ustawa o rachunkowości w zakresie elektronicznego sporządzania oraz podpisywania sprawozdania finansowego. Jednostki prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek sporządzić sprawozdanie w formie elektronicznej. Taki dokument musi zawierać kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany. Muszą Państwo pamiętać, że wydruk w formie papierowej będzie tylko kopią a nie oryginałem. Sprawozdanie finansowe, które wysyłamy elektronicznie, zostanie zapisane w pliku, który w każdej chwili będą mogli Państwo otworzyć.

Jeśli Państwa jednostka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sprawozdanie finansowe sporządzimy w formie logicznej. Dodatkowo otrzymasz je w formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego miejsca właściwego do spraw finansów publicznych. Jeżeli oczekują Państwo również badania sprawozdania finansowego koniecznie prosimy to uwzględnić podczas ustalania warunków współpracy.


Profesjonalne sporządzanie i badanie sprawozdań finansowych z BT&A


Potrzebują Państwo nie tylko sprawozdania rocznego, ale również okresowego na potrzeby prezentacji danych lub przekształceń? Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Oferujemy ponadto badanie sprawozdań finansowych na życzenie Klienta. Zapraszamy do naszego biura w Poznaniu w celu ustalenia terminu oraz omówienia wszystkich szczegółów.