Sprawozdania finansowe Poznań

Sprawozdania finansowe

Sporządzamy sprawozdania finansowe (rocznych wymaganych przepisami prawa lub okresowych na potrzeby prezentacji danych, przekształceń itp.) na podstawie dostarczonych danych księgowych. Przygotujemy bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe. Jeżeli Państwa zeznanie podlega potrzebuje także badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, nie zapomnimy o przygotowaniu zestawienia zmian w kapitale własnym oraz przepływów pieniężnych.

Warto pamiętać, że relacja finansowa jest najważniejszym raportem Państwa jednostki gospodarczej. Obowiązek sporządzenia takiego zeznania rocznego w firmach stosujących pełną księgowość jest narzucony przez Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Ze względu na ściśle określoną jego formę, wykonujemy zeznania w sposób porównywalny oraz rzetelny. Dzięki temu adresat nie będzie miał żadnych problemów z odczytaniem wszystkich informacji. Przeprowadzamy również badanie sprawozdań finansowych na życzenie Klienta. Odwiedź nasze biuro w Poznaniu w celu ustalenia szczegółów.


Sprawozdania finansowe, które sporządzamy:


  • zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości,
  • z zastosowaniem standardów międzynarodowych IAS (MSR), IFRS (MSSF), US-GAAP, HB I a także HB II,
  • bezkonfliktowo wobec obowiązków sprawozdawczych dla GUS oraz NBP,
  • zgodnie z wymogami grup kapitałowych - realizujemy raporty grupowe, pakiety konsolidacyjne itp.,
  • ...są w pełni zgodne z oczekiwaniami Klienta. Wykonujemy również badanie zeznań na życzenie Klienta.


Forma przygotowania sprawozdania


Od 1 października 2018r. weszła w życie nowa ustawa o rachunkowości w zakresie elektronicznego sporządzania oraz podpisywania sprawozdania finansowego. Jednostki prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek sporządzić zeznanie w formie elektronicznej. Taki dokument musi zawierać kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany. Muszą Państwo pamiętać, że wydruk w formie papierowej będzie tylko kopią a nie oryginałem. Raport finansowy, które wysyłamy elektronicznie, zostanie zapisany w pliku, który w każdej chwili będą mogli Państwo otworzyć.

Jeśli Państwa jednostka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zeznanie finansowe sporządzimy w formie logicznej. Dodatkowo otrzymasz je w formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego miejsca właściwego do spraw finansów publicznych. Jeżeli oczekują Państwo również badania sprawozdania finansowego koniecznie prosimy to uwzględnić podczas ustalania warunków współpracy.


Profesjonalne sporządzanie i badanie sprawozdań finansowych z BT&A Poznań


Potrzebują Państwo nie tylko raportu rocznego, ale również okresowego na potrzeby prezentacji danych lub przekształceń? Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Oferujemy ponadto badanie zeznań finansowych na życzenie Klienta. Zapraszamy do naszego biura w Poznaniu w celu ustalenia terminu oraz omówienia wszystkich szczegółów.