Ulga dla rodziców od 2022 r.

Polski Ład wprowadza wiele zmian podatkowych, które nie ominą także osób posiadających dzieci. Od 2022 r. skorzystają przede wszystkim rodzice czwórki pociech. Ulga, z jakiej mogą skorzystać, to zwolnienie z opodatkowania PIT osiąganych przychodów.

Zerowy PIT dla rodzin 4+

Nowe przepisy przewidują zwolnienie z podatku PIT dla rodziców, którzy posiadają czworo i więcej dzieci. Zwolnione z opodatkowania będą przychody roczne do wysokości 85 528 zł. Efektywnie jednak zwolnione z podatku będą przychody do kwoty 115 528 zł. Dlaczego? Ponieważ w kwocie tej znajduje się także 30 tys. kwoty wolnej od opodatkowania.

Ulga przysługuje na jednego rodzica. Oznacza to, że obydwoje rodziców skorzysta ze zwolnienia przychodów z PIT aż do 231 056 zł rocznie!

Po przekroczenia powyższej kwoty przychodów, nadwyżka będzie opodatkowana według stawki 17/32% podatku. Ale to nie koniec ulg dla rodziców 4+. Nawet jeżeli przekroczą przychody zwolnione z PIT, mogą skorzystać z ulgi podatkowej na dzieci, czyli pomniejszyć swój podatek o ulgę. Dla osób z czwórką dzieci ulga wynosi 6 924,12 zł rocznie.

Ulga na dzieci

Jeżeli chodzi o kwoty ulgi na dzieci, to Polski Ład nie zmienia nic w tym zakresie. Rodzicie jednego dziecka nadal będą mogli pomniejszyć podatek o 1112,04 zł, jeżeli dochody obu rodziców (małżonków) nie przekroczą rocznie 112 tys. zł (lub 56 tys. dla rodzica niepozostającego w związku małżeńskim). W przypadku posiadania dwojga dzieci – ulga wynosi 1112,04 zł na każde dziecko, bez warunku dochodowego. Trzecie dziecko daje możliwość odliczenia 2000,04 zł, a czwarte i kolejne – 2700 zł.

Rodzice po rozwodzie

Kwoty ulgi na dzieci przysługują łącznie obu rodzicom – kwota odliczenia jest wspólna. Jeżeli zaś rodzice nie żyją razem, mogą podzielić się ulgą. Gorzej, jeżeli są skłóceni…

Polski Ład wprowadza zasadę, że jeżeli rodzice na podstawie rozstrzygnięcia sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad dzieckiem (tzw. naprzemienna opieka) lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, kwotę ulgi rodzice odliczają od podatku w częściach równych.

Natomiast gdy rodzice nie mają wspólnego miejsca zamieszkania ani nie sprawują nad dzieckiem naprzemiennej opieki, ulga przysługuje w całości tylko temu z rodziców, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.

Podsumowując, Polski Ład wprowadza istotne zmiany przede wszystkim dla dużych rodzin – z czwórką dzieci i więcej. Zerowy PIT będzie naprawdę sporą oszczędnością dla domowego budżetu. Przepisy regulują także prawo do korzystania z ulgi na dzieci w przypadku rodziców nieżyjących razem.

BTA Group to coś więcej niż tylko biuro księgowe! Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.