Ukryta dywidenda dla wspólnika spółki z o.o.

Ukryta dywidenda dla wspólnika spółki z o.o.

Polski Ład rozszerza katalog wydatków, których podatnicy CIT nie będą mogli zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Takimi wydatkami ma być ukryta dywidenda. Czym jest ukryta dywidenda i jak się przygotować na nowe regulacje – podpowiadamy w niniejszym artykule.

Ukryta dywidenda – definicja

Od 1 stycznia 2023 r. mają wejść w życie przepisy o tzw. ukrytej dywidendzie. Dla podatników CIT nowe regulacje oznaczają, że do kosztów uzyskania przychodów nie zaliczą kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany w rozumieniu przepisów o cenach transferowych z tą spółką lub ze wspólnikiem tej spółki, jeżeli poniesienie tego kosztu stanowi ukrytą dywidendę.

Koszty wskazane powyżej stanowią ukrytą dywidendę, jeżeli:

  1. wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku, lub

  2. racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany z podatnikiem, przy czym przy określaniu wysokości tych kosztów stosuje się zasadę ceny rynkowej, lub

  3. koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika.

Ukryta dywidenda – przykłady

Jak widać, przepisy o ukrytej dywidendzie są dość nieprecyzyjne. Dla przykładu ukrytą dywidendę może stanowić wynagrodzenie prowizyjne dla wspólnika za świadczone przez niego usługi na rzecz spółki, np. z tytułu pozyskania klientów / kontraktów. Wynagrodzenie prowizyjne zależy właśnie od wysokości przychodu (zysku) spółki.

Inny przykład, to wynajem nieruchomości przez wspólnika na rzecz spółki, którą to nieruchomość wspólnik nabył zanim stał się udziałowcem w spółce, albo np. odpłatne używanie znaku towarowego przez spółkę, którego właścicielem jest wspólnik. W grupach kapitałowych (zwłaszcza międzynarodowych) takie odpłatne udostępnianie znaków towarowych jest w zasadzie standardem. Polska spółka, która taki znak licencjonuje, nie zaliczy do kosztów podatkowych wynagrodzenia wypłacanego matce.

Przepisy o ukrytej dywidendzie nie będą miały zastosowania w przypadku, gdy suma poniesionych w roku podatkowym przez podatnika kosztów stanowiących ukrytą dywidendę będzie niższa niż kwota zysku brutto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, uzyskanego w roku obrotowym, w którym koszty te zostały uwzględnione w wyniku finansowym podatnika.

Jak się przygotować na nowe regulacje?

Warto w 2022 roku zweryfikować transakcje dokonywane z podmiotami powiązanymi pod kątem przepisów o ukrytej dywidendzie. Jeżeli polska spółka ponosi wysokie koszty na rzecz podmiotu powiązanego, to warto przemodelować transakcje i rozliczenia. Ponadto jeżeli polska spółka działa w międzynarodowej grupie kapitałowej, warto zbudować świadomość podatkową zagranicznych wspólników odpowiednio wcześnie. Wysokie koszty ukrytej dywidendy bez możliwości uznania ich za koszty podatkowe mogą istotnie wpłynąć na ostateczny wynik finansowy spółki.