Polski Ład – zmiana formy opodatkowania czy może zmiana formy działalności?

Polski Ład – zmiana formy opodatkowania czy może zmiana formy działalności?

Polski Ład stał się faktem. 15 listopada 2021 r. Prezydent podpisał ustawę. Miliony polskich jednoosobowych przedsiębiorstw zastanawia się, co dalej – zmienić formę opodatkowania, a może pójść o krok dalej i zmienić formę działalności gospodarczej?

Polski Ład – co oznacza dla małych firm

Nowe przepisy przede wszystkim wprowadzają rewolucyjną zmianę dotyczącą składki zdrowotnej. Obecnie wynosi ona 9% podstawy wymiaru będącą kwotą zadeklarowaną, nie niższą niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału poprzedniego roku. W 2021 r. przedsiębiorcy płacili miesięcznie 381,81 zł składki zdrowotnej.

Polski Ład zmienia sposób liczenia składki. Będzie ona wynosiła 9% (lub 4,9% dla osób na podatku liniowym) liczonych od dochodu, czyli przychodów pomniejszonych o koszty jego uzyskania i o składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto składka zdrowotna nie będzie odliczalna od podatku. W praktyce oznacza to wzrost obciążeń publicznoprawnych o 9% lub 4,9%.

Nic zatem dziwnego, że firmy szukają sposobów optymalizacji/obniżenia powyższych obciążeń podatkowych. Przedsiębiorcy mogą zmienić formę opodatkowania lub formę działalności gospodarczej.

Skala podatkowa

Wybór formy tej formy opodatkowania oznacza opodatkowanie dochodów według stawki 17% lub 32%.

Polski Ład zwiększa próg opodatkowania dochodów stawką 32% z kwoty 85 528 zł do 120 000 zł. Ponadto każdy podatnik będzie mógł skorzystać z kwoty wolnej od opodatkowania w wysokości 30 000 zł.

Przedsiębiorcy na skali podatkowej będą mogli także skorzystać z tzw. „ulgi dla klasy średniej”, czyli będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania (dochód) o kwotę wyliczoną wg wzoru:

  • (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł lub

  • (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł.

A” oznacza uzyskane przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszone o koszty uzyskania przychodów, z wyłączeniem kosztów składek na ubezpieczenie społeczne.

Podatek liniowy

Podatek liniowy oznacza opodatkowanie dochodów według stawki 19%. Na podatku liniowym nie można jednak skorzystać z kwoty wolnej od podatku, z ulgi dla klasy średniej i ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz odliczyć ulgi na dzieci.

Dlatego też wraz z Polskim Ładem podatek liniowy stanie się mniej atrakcyjny niż dotychczas. Znacznie wzrośnie poziom dochodów, od którego będzie opłacało się przejść na podatek liniowy.

Ryczałt

Przedsiębiorcy mogą też wybrać formę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Stawka podatku zależy tu od rodzaju działalności gospodarczej, np. programista zapłaci podatek według stawki 12%, a doradca podatkowy według stawki 17%.

Trzeba pamiętać jednak, że przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie ma możliwości pomniejszenia przychodów o koszty jego uzyskania.

A może spółka kapitałowa?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna może być o tyle atrakcyjna, że przedsiębiorca nie odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wobec wierzycieli, a jedynie do wysokość wkładu wniesionego do spółki.

Jednak prowadzenie działalności w formie spółki kapitałowej oznacza podwójne opodatkowanie dochodów – raz na poziomie spółki (9% lub 19%) i drugi raz podatek od tego samego zysku zapłaci wspólnik w postaci podatku od dywidendy (19%).

W przypadku spółki, wspólnik nie podlega składkom na ubezpieczenie społeczne, co może znacząco zmniejszyć obciążenia publicznoprawne. Jednak, aby uniknąć składek ZUS, spółka musi być co najmniej dwuosobowa.

Podsumowując, przedsiębiorcy mają kilka możliwości na realne obniżenie obciążeń podatkowych. Wybór odpowiedniej formy opodatkowania lub formy działalności, powinien zależeć od wysokości przychodów, ponoszonych kosztów, ale też sytuacji prywatnej (np. liczby dzieci).