Planowane zmiany w Polskim Ładzie dla przedsiębiorców

Planowane zmiany w Polskim Ładzie dla przedsiębiorców

Kolejne ważne zmiany podatkowe… 1 lipca 2022 roku prawdopodobnie czeka nas kolejna reforma podatkowa – tzw. Polski Ład 2.0. Rząd przede wszystkim zapowiada zmniejszenie obciążeń podatkowych wprowadzonych 1 stycznia 2021 r., a to na skutek szalejącej inflacji, wojny na Ukrainie i pandemii Covid-19.

Skala podatkowa – zmiany

Ministerstwo Finansów w ramach przygotowanego projektu ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw planuje wprowadzić przede wszystkim obniżkę stawki podatku progresywnego z 17 na 12%.

Wszystkie osoby opłacające podatki według skali podatkowej, szczególnie osoby na umowie o pracę, zleceniobiorcy, a także przedsiębiorcy rozliczający się w tej formie, będą mogli skorzystać z niższej stawki podatku.

Należy wskazać, że stawka 12% podatku będzie miała zastosowanie wyłącznie do tzw. pierwszego progu podatkowego, czyli dochodów do kwoty 120 tys. zł rocznie. Powyżej tej kwoty trzeba będzie płacić podatek według stawki 32%.

Zmiana skali podatkowej spowoduje że będzie niższa kwota zmniejszająca podatek – wyniesie ona rocznie 3 600 zł (30 000 zł x 12% = 3 600 zł).

Kolejna zmiana to likwidacja ulgi dla klasy średniej – jednak prawdopodobnie nie będzie ona definitywna. Jeżeli bowiem rozliczenie podatku za 2022 r. według nowych zasad okaże się dla podatnika mniej korzystne niż z zastosowaniem ulgi dla klasy średniej, podatnik będzie mógł skorzystać z tej ulgi.

Co ze składką zdrowotną?

Wydaje się, że najbardziej pożądaną przez przedsiębiorców obecnie zmianą, jest zmniejszenie obciążeń w zakresie składki zdrowotnej.

Przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie zdrowotne:

  • do kwoty 8 700 zł w 2022 r. – dla osób na podatku liniowym (19%),

  • o 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych – dla osób na ryczałcie,

  • o 19% zapłaconych składek zdrowotnych – dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych kartą podatkową.

Mają zostać także doprecyzowane przepisy dotyczące obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez prokurentów.

Warto też wspomnieć o tym, że komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych zostaną objęci obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.

Inne zmiany

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, powinni także przygotować się na zmiany w zakresie obowiązków płatnika. Wśród nich w szczególności:

  • uchylony zostanie mechanizm przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na PIT w trakcie 2022 r. według zasad obowiązujących w 2021 r.,

  • podatnik będzie mógł upoważnić nie więcej niż trzech płatników do odliczania od zaliczek PIT kwoty zmniejszającej podatek w odpowiedniej proporcji (300 zł przy jednej umowie, 150 zł przy dwóch, 100 zł przy trzech umowach),

  • zostanie wprowadzona możliwość odliczania od zaliczek na PIT kwoty zmniejszającej podatek dla osób na umowach zlecenia czy dzieło,

  • podatnik, którego roczne dochody nie przekroczą w roku podatkowym 30 tys. zł, będzie mógł zwolnić płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek PIT,

  • wprowadzenie obowiązku informowania przez płatnika każdego nowozatrudnionego podatnika przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia o możliwości złożenia oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczki na PIT.

Podsumowując, ww. zmiany podatkowe to na razie tylko propozycja rządu. Aktualnie projekt zmieniających znajduje się pod obradami Sejmu. O ostatecznym kształcie przepisów dowiemy się zapewne w najbliższych miesiącach.