Opodatkowanie spółki z o.o.

Śmiało można powiedzieć, że Polski Ład to rewolucja podatkowa. Ustawa wprowadza bardzo dużo zmian w szczególności w zakresie podatku PIT i to one właśnie spędzają sen z powiek wielu jednoosobowym przedsiębiorcom. Wiele małych firm myśli o zmianie formy opodatkowania, a nawet formy działalności. W niniejszym artykule dowiesz się, jak jest opodatkowana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opodatkowanie spółki z o.o.

Spółka z o.o. w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych jest odrębnym bytem prawnym, posiada tzw. osobowość prawną. Stąd też spółka z o.o. jest opodatkowana podatkiem CIT. To właśnie różni ją od spółek osobowych (np. spółki jawnej), gdzie podatek jest płacony tylko przez wspólników, a nie przez samą spółkę.
Dochód spółki z o.o. (przychody – koszty uzyskania przychodów) podlega opodatkowaniu według stawki 19% lub 9%.
Stawka preferencyjna 9% dotyczy tylko tych spółek, których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 2 mln euro (tzw. mali podatnicy). Jeżeli zatem planujesz założyć spółkę z o.o. lub już jesteś wspólnikiem takiej spółki, to warto pamiętać o możliwości skorzystania z niższej stawki podatki.
Należy pamiętać, że jeżeli dziś prowadzisz działalność w formie JDG i planujesz otworzyć spółkę z o.o., to nie będziesz mógł skorzystać ze stawki 9% CIT, jeżeli przekształcisz to JDG w spółkę z o.o. albo np. wniesiesz swoje przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki z o.o. Dlatego najlepszą opcją będzie utworzenie zupełnie nowej spółki z o.o.

Opodatkowanie wspólników

Wspólnicy spółki z o.o. – zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne od wypłaconych zysków muszą zapłacić podatek. Uzyskana dywidenda stanowi bowiem przychód z kapitałów pieniężnych i opodatkowana jest stawką 19%.
W praktyce oznacza to, że zysk spółki z o.o. jest podwójnie opodatkowany – raz na poziomie spółki i drugi raz na poziomie wspólników.
Jeżeli myślisz o spółce z o.o. jako lekarstwie na Polski Ład, to niewątpliwie zaletą bycia wspólnikiem takiej spółki jest brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i składki zdrowotnej. Wyłącznie członkowie zarządu pobierający wynagrodzenie z tytułu powołania w spółce z o.o. będą od nowego roku musieli zapłacić składkę zdrowotną.

Estoński CIT

Spółka z o.o. ma możliwość skorzystania z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Polega to na tym, że spółka nie płaci podatku CIT do momentu wypłaty zysku wspólnikom (dywidendy) lub ewentualnie pokrycia zyskiem straty powstałej sprzed okresu opodatkowania estońskim CIT.
Dopiero z chwilą podziału zysku, czyli wypłaty wspólnikom dywidendy lub z chwilą pokrycia straty, trzeba będzie zapłacić CIT.
Jednym słowem zapłata podatku CIT może zostać odłożona w czasie, a zaoszczędzone w ten sposób środki można przeznaczyć na rozwój spółki.
Polski Ład ułatwia korzystanie z estońskiego CIT, m.in. spółka nie musi ponosić nakładów inwestycyjnych, a także zostanie zniesiony limit osiąganych przychodów, które umożliwiają korzystanie z preferencji. Zmniejszono też stawki ryczałtu – mali podatnicy zapłacą podatek w wysokości 10% dochodu, gdy zdecydują się wypłacić zysk spółki z o.o., a duzi 20%.
Podsumowując, zaletą spółki z o.o. jest możliwość skorzystania z preferencyjnego opodatkowania w przypadku małych podatników, czyli ze stawki 9%. Z kolei wspólnicy spółki z o.o. nie płacą składek ZUS ani składki zdrowotnej. Dodatkową korzyścią podatkową może być skorzystanie z estońskiego CIT.
Z drugiej strony zysk spółki z o.o. jest podwójnie opodatkowany – raz na poziomie spółki i drugi raz na poziomie wspólników. Dlatego ten aspekt w szczególności należy wziąć pod uwagę przy ewentualnym rozważaniu zakładania spółki z o.o.

Nasze biuro zapewnia doradztwo podatkowe, z przyjemnością wyjaśnimy Ci zagadnienia związane z Polskim Ładem i nie tylko!