Kompleksowa obsługa księgowa – księgowość Poznań

Usługi księgowe


Na dział obsługi księgowej składa się wiele trudnych i skomplikowanych procesów - właśnie z tego powodu to trudne zadanie warto jest powierzyć odpowiednio wykwalifikowanym i przeszkolonym specjalistom.

Korzystając z oferty BT&A Group mogą liczyć Państwo na nawiązanie współpracy z najlepszymi księgowymi, których wiedza oraz zdobyte doświadczenie wpływa na wysoką jakość świadczonych usług w zakresie kompleksowej obsługi księgowej dla przedsiębiorstw z Poznania oraz każdego kraju na terenie Europy.

Księgowość - pełna obsługa w naszych rękach


Usługi kompleksowej obsługi księgowej obejmują między innymi prowadzenie ksiąg rachunkowych i księgowość projektów dotacyjnych, ale nie tylko. W zakres działań obsługi księgowej wchodzi również dokonywanie rozliczeń oraz przygotowywanie regularnych sprawozdań finansowych, a także profesjonalne doradztwo podatkowe.

Celem podjętych prac przez specjalistów jest usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz dodatkowe obniżenie kosztów prowadzenia firmy, które związane jest z powierzeniem księgowości zewnętrznemu biurowi rachunkowemu.

Prowadzenie kompleksowej obsługi księgowej wyróżnia się od tradycyjnej księgowości czy rachunkowości pełnym podporządkowaniem obowiązującym przepisom i ustawom, przy jednoczesnym wsparciu strukturowych zmian rozwojowych danego podmiotu.

BT&A Group oferuje swoim klientom kompleksową ofertę, która w idealny i odpowiedni sposób została dopasowana do bieżących potrzeb rynku.

Projekty dotacyjne, sprawozdania, reprezentacja klienta - nasza oferta


Oferowane przez naszą firmę kompleksowe usługi księgowe dostosowywane są do poszczególnych i aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Klienci decydujący się na zlecenie nam wykonania usługi jaką jest np. prowadzenie ksiąg rachunkowych czy księgowość projektów dotacyjnych mogą być pewni bezpieczeństwa i gwarancji podejmowanych przez naszych doradców działań.

Obsługa księgowa dokonywana przez firmę zewnętrzną wiąże się ze znacznym obniżeniem kosztów, co przyczyni się do poprawy sytuacji finansowej danego podmiotu gospodarczego. Zachęcamy do zapoznania się z naszym cennikiem kompleksowych usług księgowości i wybrania oferty, która sprosta Państwu oczekiwaniom i potrzebom przedsiębiorstwa.

Klienci, którzy podejmą decyzję o nawiązaniu stałej współpracy z naszą firmą skorzystać mogą z kompleksowych usług obsługi księgowej.

Oferujemy następujący zakres usługMonitoring należności

W oparciu o precyzyjne procedury nadzorujemy płynność płatniczą Klienta reagując na brak zapłat za należności Klienta. W imieniu Klienta i w porozumieniu z nim kontaktujemy się telefonicznie z niepłacącymi kontrahentami, wysyłamy wezwania do zapłaty oraz przygotowujemy dla kancelarii prawnych dokumenty niezbędne do odzyskania należności na drodze sądowej

Reprezentowanie Klienta

Podejmując współpracę z nami Klient udziela nam pełnomocnictwa do reprezentowania przed Urzędem Skarbowym, Głównym Urzędem Statystycznym, Narodowym Bankiem Polskim oraz wszelkimi instytucjami, do których istnieje obowiązek sprawozdawczy, który świadczymy w imieniu Klienta. W przypadku urzędowych kontroli w pełni reprezentujemy Klienta bezpośrednio kontaktując się w Jego imieniu z urzędnikami.

Organizacja, monitoring i nadzór działu księgowego

Potrafimy zorganizować profesjonalny dział księgowy, również w siedzibie Klienta. Zadbamy o zatrudnienie odpowiednich pracowników i zorganizujemy ich pracę. Ponadto oferujemy pomoc merytoryczną w trudnych kwestiach oraz nadzór nad działem księgowości w formie weryfikowanych audytem wewnętrznym stosowanych standardów jakości usług księgowych (standardy te polegają m.in. na konieczności comiesięcznego wykonania przez księgowych określonych procedur, wydruków i raportów). Dodatkowo proponujemy ubezpieczenie działu księgowości od ryzyka popełnienia błędu.

Dodatkowy zakres działalnościBezpieczny wgląd on-line

Korzystamy z nowoczesnych narzędzi pozwalających przeglądać dane księgowe za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W bezpiecznym, szyfrowanym łączu, po weryfikacji użytkownika i hasła, nasz Klient może przeglądać swobodnie swoje dane księgowe, niezależnie od momentu ich ujęcia w księgach. Standardowo oprócz danych dotyczących dokumentów w systemie WebFK można generować również takie raporty jak:

  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • rozrachunki z kontrahentami

Ponadto oferujemy możliwość dodania do systemu WebFK indywidualnych raportów wymaganych przez Klienta.

BT&A Group Poznań - zdaj się na naszą księgowość


Przedsiębiorstwa, które w niedalekiej przyszłości chcą odnieść sukces na lokalnym rynku i wyprzedzić konkurencję wybierać powinni usługi doświadczonych i profesjonalnych doradców księgowych. Świadome podjęcie odpowiednich kroków jest gwarancją wysokiej jakości usług księgowości.

Pomoc profesjonalistów w swojej dziedzinie jest skuteczną ochroną danego podmiotu przed poniesieniem dodatkowych kosztów i strat związanych m.in. z błędami w księgowości, co jest dosyć częstym zjawiskiem w sytuacji, kiedy zatrudniony księgowy jest osobą niekompetentną. Nasz zespół w Państwa imieniu zajmie się prowadzeniem ksiąg rachunkowych - działając zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa na podstawie posiadanych licencji Ministerstwa Finansów.

Kompleksowa obsługa księgowa przez nasze biuro kierowana jest zarówno dla firm z Poznania, jak i z każdego miasta na terenie naszego kraju i Europy. Zachęcamy do nawiązania współpracy i skontaktowania się z nami!