Obowiązkowy split payment i Biała Lista Podatników – najważniejsze zmiany i informacje (TABELA)

Obowiązkowy split payment i Biała Lista Podatników – najważniejsze zmiany i informacje (TABELA)

Od 1 listopada 2019 roku mechanizm podzielonej płatności (split payment) stał się całkowicie obowiązkowy. Powstała również Biała Lista Podatników, mająca na celu szybko weryfikować kontrahentów, np. czy są czynnymi podatnikami VAT. Z racji, że są to kwestie do siebie dość podobne, mogą być problematyczne w ich pełnym zrozumieniu – dlatego postanowiliśmy opisać najważniejsze informacje w czytelnej tabelce. Zachęcamy do zapoznania się z nią poniżej.

UWAGA! Biała Lista Podatników obowiązuje od 1 listopada br., jednak sankcje wchodzą dopiero od 1 stycznia 2020 roku! Stąd taka data w rubryce „Termin obowiązywania”.

termin obowiązywania 2019-11-01 ########
obowiązek u sprzedawcy zamieszczenie na fakturze dopisku mechanizm podzielonej płatności zamieszczenie na fakturze numeru rachunku zgłoszonego do Urzędu Skarbowego
obowiązek u nabywcy płatność w systemie split payment, nawet jeżeli sprzedawca błędnie nie zamieścił dopisku weryfikacja przy płatności numerów rachunków czy zostały zgłoszone do urzędu skarbowego
kogo obowiązuje należy spełnić łącznie cztery następujące warunki: wszystkich podatników jeżeli wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 000 PLN lub równowartość tej kwoty,
1.obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 r.,
2.wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 000 PLN lub równowartość tej kwoty,
3.co najmniej jedna pozycja z faktury została zawarta w załączniku numer 15 znowelizowanej ustawy oVAT
4.sprzedawca i odbiorca są podatnikami
sankcje wobec sprzedawcy sankcja 30% kwoty podatku VAT lub grzywna za nieoznaczenie faktury dopiskiem „mechanizm podzielonej płatności” kara grzywny, w kwocie od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia lub mandat karny w wysokości nie przekraczającej podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.
sankcje wobec nabywcy sankcja 30% kwoty podatku VAT lub grzywna za niezastosowanie MPP, nabywca będzie ponosił odpowiedzialność solidarną za zaległości podatkowe kontrahenta, ale  do wysokości kwoty podatku VAT, związanego z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług, za które płatność nie zostanie dokonana na rachunek  zawarty w wykazie i w zakresie transakcji,dotyczy transakcji których wartość stanowi 15.000 zł brutto i wyżej.
– nabywca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu płatności z pominięciem MPP (od 1 stycznia 2020 r.) – nabywca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu płatności z pominięciem MPP (od 1 stycznia 2020 r.)
Możliwość wykorzystania środków z konta VAT dodatkowe możliwości:
– opłacanie podatku VAT z tytułu importu,
– opłacanie PIT i CIT, zaliczek na te podatki oraz odsetek za zwłokę w tych podatkach,
– opłacanie składek ZUS,
– opłacanie podatku akcyzowego oraz przedpłat w podatku akcyzowym i odsetek od tych należności
Uwaga! należy zwrócić szczególną uwagę na faktury zaliczkowe, proformy albo płatne za etapy, w takich wypadkach do określenia czy transakcja przekracza limit czy też nie należy brać pod uwagę wartość całego zlecenia, brak uregulowań w zakresie płatności zaliczkowych/etapy ale zalecane aby dla bezpieczeństwa w takich wypadkach brać pod uwagę wartość całego zlecenia
możliwość uniknięcia sankcji jeżeli w ciągu 3 dni zostanie złożone oświadczenie do urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy

Weryfikacji numerów rachunków można dokonać pod poniższym adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

poniżej nowy załącznik z wykazem towarow i usług objętych odwrotnym obciążeniem: