Korekta JPK_V7 bez czynnego żalu

Korekta JPK_V7 bez czynnego żalu
Rewizja finansowa

Prowadzenie firmy – włączając w to tak skomplikowane i wymagające eksperckiej wiedzy działania, jakimi są zadania księgowości – to odpowiedzialne i czasochłonne zajęcie. Jednym z głównych celów prowadzenia działalności jest oczywiście generowanie zysków – dlatego należy unikać wykroczeń oraz popełniania czynów zabronionych w świetle przepisów skarbowych. Jednym ze sposobów na uniknięcie kary jest instytucja ‘czynnego żalu’, określona w Kodeksie Karnym Skarbowym – w artykule 16 ustawy KKS. Jak to się ma do nowego JPK_V7 wprowadzonego w październiku 2020 i co się zmieniło w tym zakresie? Wyjaśniamy.

 

Korekta JPK_V7 i czynny żal a kara grzywny

 

JPK_V7 wszedł w życie od 1 października 2020 – jest to nowa struktura, zastępująca poprzednio stosowane JPK_VAT oraz VAT-7. Ponieważ stanowi kombinację tych dwóch struktur, JPK_V7 składa się z dwóch części:

 

 • Deklaracyjnej;
 • Ewidencyjnej.

 

Zawsze istnieje ryzyko, że – świadomie lub nieświadomie – pojawią się błędy w JPK_V7. W przypadku ich zauważenia, podatnik może złożyć odpowiednią korektę – dotycząca odpowiedniej części JPK_V7 lub obu naraz. Wraz z pojawieniem się JPK_V7, ustawodawca dodał stosowne regulacje w ustawie – konkretnie artykuł 61a, który przedstawia się następująco:

 

 • „Art. 61a ustawy Kodeks karny skarbowy
 • 1. Kto wbrew obowiązkowi nie przesyła księgi właściwemu organowi podatkowemu albo przesyła ją nierzetelną, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

 

 • 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

 

 • 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto księgę przesyła po terminie lub wadliwą.”

 

W świetle tych zapisów, podatnicy nie mieli pewności, czy powinni składać czynny żal do każdej korekty JPK_V7. Pojawiły się istotne pytania:

 

 • Jak interpretować przepisy, jeżeli podatnik samodzielnie wychwycił i skorygował błąd w JPK_V7?
 • Czy w takim wypadku podatnik również podlega karze?
 • Czy w takiej sytuacji ma zastosowanie artykuł 16a KKS?

 

Przypomnijmy zapis artykułu 16a KKS:

 

 • „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną […] korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.”

 

Korekta JPK_V7 bez czynnego żalu – projekt zmiany przepisu artykułu 16a KKS

 

Przed wejściem w życie JPK_V7 , przedsiębiorcy nie mieli obowiązku składania czynnego żalu przy składaniu korekty deklaracji VAT lub JPK_VAT – dzięki powyższemu zapisowi. W momencie wdrożenia JPK_V7 wraz ze wspomnianym wyżej zapisem artykułu 61a KKS, sytuacja uległa zmianie. I wiele jeszcze może się zmienić w tej kwestii – Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmiany artykułu 16a KKS, na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (pismo z dnia 4 marca 2021 r., znak: WPL.205.2021.DL). Rzecznik MiŚP zwrócił się w nim o zniesienie obowiązku złożenia czynnego żalu, jeżeli przedsiębiorca znalazł i skorygował błąd w JPK_V7.

Co obecnie wiadomo o założeniach projektu? Według dostępnych informacji, wyłączenie karania obejmie  sytuacje:

 

 • Złożenia korekty JPK_V7 dla części ewidencyjnej;
 • Złożenia korekty JPK_V7 dla obu części (ewidencyjnej i deklaracyjnej).

 

Uzgodnienia z Ministerstwem Sprawiedliwości w kwestii legislacji są obecnie w toku. Czekamy na dalsze informacje w tej sprawie – gdy zostaną ujawnione, udostępnimy je na naszym blogu.