Kasy fiskalne online

Kasy fiskalne online – od 1 lipca 2021

 

Docelowo kasy fiskalne online znajdą się u wszystkich podatników, gdyż od początku 2023 r. w sprzedaży dostępne będą już tylko kasy nowego typu, a dotychczas stosowane kasy z papierowym i elektronicznym zapisem kopii będą stopniowo znikały z rynku. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online.

 

Kasy fiskalne online – obowiązek wymiany

 

Obowiązek wymiany starych kas rejestrujących (z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii) na kasy fiskalne online wprowadzany jest przez ustawodawcę etapami. Od 1 lipca 2021 r. do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą nowych urządzeń będzie zobowiązana kolejna grupa przedsiębiorców, która w kasach rejestrujących ma już kasy, które nie będą spełniać wymagań koniecznych do przeprowadzenia cyfrowego kasowania. Należy pamiętać, że kasy fiskalne klasy I nie muszą być wymieniane. Koszt zakupu kasy klasy II (cena bez VAT – około  1 850 zł) jest dużo niższy od kosztu kasy klasy I (koszt – około 3 900 zł  + VAT).

 

Wymiana kas rejestrujących klasy I na kasy kl. II należy do kosztów uzyskania przychodu i wymagana jest dla celów podatkowych – kasa kl. II musi mieć dokument potwierdzający, że to urządzenie było wykorzystywane lub prowadzono czynności związane z odpowiednio kasowaniem (np. paragon/ rachunek kasowy).

 

Kasy fiskalne online – terminy wymiany

 

Ustawodawca określił terminy dotyczące braku możliwości kupna kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii. Są to odpowiednio:

 

 • Po 31 grudnia 2022 r. – dla kas fiskalnych z elektronicznym zapisem kopii;
 • Po 31 sierpnia 2019 r.  – dla kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii (ten termin już upłynął).

 

Wymienione terminy dotyczą możliwości zakupu urządzeń, natomiast nie odnoszą się do stosowania ich przez podatników. W związku z sukcesywną wymianą kas na nowe, stare kasy będą w naturalny sposób wycofywane z rynku. Warto podkreślić, że nie ma obowiązku zmiany starych kas na kasy online od 1 stycznia 2023 r.

 

Kasy fiskalne online – wymiana obligatoryjna

 

Według artykułu 146b ustawy o VAT, niektóre branże objęte są obligatoryjną wymianą kas w wyznaczonych przez ustawodawcę terminach. Dotyczy to m. in. przedsiębiorstw:

 

 • Sprzedających paliwa;
 • Świadczących usługi w zakresie napraw pojazdów;
 • Firm działających w usługach gastronomicznych;
 • Sprzedawców węgla;
 • Prowadzących zakłady i salony fryzjerskie.

 

Branża gastronomiczna mogła liczyć na wydłużenie terminu – przedsiębiorcy w trudnej sytuacji związanej z pandemią, mogli wnioskować o przedłużenie terminu wymiany (obowiązek zaistniał z dniem 1 stycznia 2021 r.). Decyzję w tej kwestii podejmowały urzędy skarbowe – w trybie indywidualnym.

Ustawodawca przesunął termin obowiązku wymiany kas fiskalnych starego typu  – z 1 stycznia 2021 r. na 1 lipca 2021 r. dla podmiotów, jakimi są:

 

 • Fryzjerskie;
 • Kosmetologiczne;
 • Kosmetyczne;
 • Prawnicze;
 • Budowlane;
 • Dentystyczne (opieka medyczna);
 • Lekarskie (opieka medyczna);
 • Związane z poprawą kondycji fizycznej (siłownie, kluby fitness – w zakresie wstępu do nich).

 

Wymiana kasy fiskalnej na online – jakie ulgi?

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz. U. 2019, pozycja 820, z dnia 29.04.2019 r.), podatnicy mogą odliczyć kwotę poniesioną na zakup nowych kas, a także liczyć na zwrot z tego tytułu. Jakie to kwoty?

 

 • 90% ceny netto kasy fiskalnej online;
 • Nie więcej niż 700 zł;
 • Ulga obejmuje także każdej zakupionej kasy, w przypadku zakupu ich większej ilości – pod warunkiem, że zostaną użyte w każdym punkcie sprzedaży (nie później niż 6 miesięcy od rozpoczęcia ewidencji sprzedaży).

 

Kasy fiskalne online – zwrot kosztów

 

Jakie firmy mogą ubiegać się o zwrot kosztów zakupu kas fiskalnych online?

 

 • Objęte obowiązkiem ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej, rozpoczynające prowadzenie ewidencjonowania z użyciem kasy fiskalnej online;
 • Nie objęte obowiązkiem ewidencji sprzedaży oraz nie używające w tym celu kasy fiskalnej – jeśli zdecydowały się na prowadzenie ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej online.

 

Ponadto, z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy:

 

 • Są czynnymi podatnikami VAT;
 • Są biernymi podatnikami VAT;
 • Są zwolnieni z obowiązku VAT.

 

Jakie są warunki skorzystania z odliczenia kwoty poniesionej na zakup kasy fiskalnej online?

 

 • Rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży poprzez kasę fiskalną – zgodnie z zapisem artykułu 111, ust. 6b o VAT;
 • Faktura potwierdzająca nabycie kasy fiskalnej oraz dowód zapłaty całej kwoty za kasę fiskalną.

 

Kasy fiskalne online – zarządzanie danymi z kas online

 

Kasy fiskalne online przesyłają dane do CRK (Centralnego Repozytorium Kas) w postaci cyfrowej. Zarządzanie tymi danymi należy do obowiązków Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Szef KAS może udostępniać dane:

 

 • Ministrowi Finansów;
 • Reprezentantom izb administracji skarbowej;
 • Reprezentantom  urzędów skarbowych;
 • Reprezentantom urzędów celno-skarbowych;

 

Jakie dane trafiają do CRK? Są to informacje z paragonów – czyli szczegółowe dane dotyczące transakcji – daty, wartości sprzedaży oraz informacje odnośnie usług i produktów.