Jakie są terminy płatności podatków PIT, CIT i VAT?

Jakie są terminy płatności podatków PIT, CIT i VAT?
podatki

Każdy przedsiębiorca posiada obowiązek płacenia podatków, dlatego warto znać terminy płacenia podatków PIT, CIT i VAT. Z pewnością znacznym ułatwieniem byłaby sytuacja w której każdą z tych opłat ponosiłoby się w tym samym dniu rozliczenia w cyklu miesięcznym lub kwartalnym. Tak jednak nie jest i dlatego przedsiębiorca powinien znać terminy płatności poszczególnych rodzajów podatków i, co istotne, stosować się do nich, by uniknąć kar. Podatek nieopłacony we właściwym terminie wiąże się bowiem z zaległością podatkową i koniecznością samodzielnego naliczenia i wpłaty odsetek za zwłokę, która stanowi w 2020 roku 8% w skali roku.

Podatki dla przedsiębiorcy, czyli do kiedy należy zapłacić PIT?

Podatek dochodowy od osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą reguluje się w terminie ustalonym z uwagi na wybraną formę opodatkowania. Jeśli jest to karta podatkowa – wówczas przedsiębiorca posiada obowiązek rozliczania się z urzędem skarbowym do 7. dnia każdego miesiąca. W innej sytuacji – np. zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych -deklarację składa się do 20. dnia każdego miesiąca. Podobna data dotyczy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy dla przedsiębiorców regulujących zobowiązanie PIT na zasadach ogólnych.

Do kiedy trzeba zapłacić podatek CIT? – terminy płatności podatku CIT

Podatek dochodowy płacą również osoby prawne na podstawie deklaracji CIT-8, CIT-8A lub CIT-8B. Składa się je regularnie – zawsze do 31 marca roku kalendarzowego. Oprócz tego, że każdego roku składa się samo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty to obowiązuje również termin zapłaty zaliczek CIT – ustalony na 20 dnia każdego miesiąca w roku.

Do kiedy trzeba zapłacić podatek VAT? – terminy płatności podatku VAT

Konieczność opłacania podatku VAT wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług, która dotyczy dostawy towarów i świadczenia usług na terenie kraju. Podatek obejmuje również towary eksportowane i importowane, a także nabywane i dostarczane w obrębie wspólnot.

Co istotne, podatek VAT nie jest kosztem dla właściciela przedsiębiorstwa, ponieważ wlicza się go w ostateczną cenę towarów lub usług. Jeśli chodzi zaś o formę opodatkowania i terminy, to wskazuje się na kilka rodzajów deklaracji, które posiadają różne okresy płacenia, z uwagi na to, że każdy z nich posiada inny termin składania w urzędzie i okres płatności VAT. I tak VAT- 7, czyli deklarację dla podatku od towarów i usług składana jest do 25. dnia każdego miesiąca, a VAT-UE również w takim samym okresie, z tym, że od 2018 roku odbywa się to elektronicznie. Sam VAT-UE to informacja składana w rozliczeniach miesięcznych lub też kwartalnych.

Co istotne, przedsiębiorca posiada obowiązek składania deklaracji VAT- 7 regularnie, nawet wówczas, gdy w danym miesiącu nie miała miejscea czynność, która wiąże się z odprowadzaniem podatku od towarów i usług. To inaczej, niż w przypadku drugiej z omawianych form – VAT-UE. Taka deklaracja jest składana tylko wtedy, gdy pojawiło się wewnątrzwspólnotowe nabycie lub też dostawa.

Oprócz omawianych deklaracji każdy podatnik posiada też obowiązek składania tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego, określanego w skrócie jako JPK VAT. Obowiązującym terminem jest w tym przypadku 25. dzień miesiąca, obowiązujący w cyklu miesięcznym lub kwartalnym.

Od 1 stycznia 2020 roku opłaty do urzędu skarbowego trafiają na indywidualny rachunek podatkowy – tzw. mikrorachunek podatkowy. Jego numer można sprawdzić logując się na odpowiedniej stronie lub osobiście w każdym urzędzie skarbowym. Samo korzystanie z mikrorachunków nie wiąże się z żadnymi opłatami.