Jaką firmę wybrać do audytu finansowego w Poznaniu?

Jaką firmę wybrać do audytu finansowego w Poznaniu?
praca

AFirmy decydują się na zmianę audytora częściej niż w przeszłości, dzieje się tak w związku na rosnące wymagania rynku. Obecnie badanie sprawozdania finansowego spółki przez biegłego rewidenta to nie tylko obowiązek prawny, czy weryfikacja prawidłowości. Audyt finansowy to przede wszystkim źródło ważnych informacji kluczowych w procesie oceny rzetelności prowadzenia księgowości firmy i skuteczności działań zarządu. Dostarcza niezbędnych informacji partnerom biznesowym czy bankom na temat kondycji finansowej spółki, co ma bezpośredni wpływ na podejmowane przez nich decyzję w kontekście nawiązywanej współpracy czy pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania.

Eksperckie badanie księgowości przez biegłego rewidenta to również możliwość zidentyfikowania „słabych punktów” przedsiębiorstwa, otrzymania rekomendacji działań naprawczych oraz zminimalizowania ryzyka poniesienia straty. Jaką firmę wybrać do audytu finansowego, aby mieć pewność, iż zostanie on przeprowadzony należycie?

Indywidualne wsparcie biznesowe

Każda firma wymagająca rewizji może mieć różne oczekiwania wobec audytora. Dobry audytor jest także doradcą biznesowym, który pozostaje w stałym kontakcie z klientem przez cały rok, aby zwrócić uwagę na sprawy istotne dla firmy. Prawdziwi specjaliści wiedzą, iż cały proces polega nie tylko na wydaniu opinii na temat otrzymanych materiałów, ale również uwzględnieniu w rekomendacjach potrzeb klienta. Jaką firmę wybrać do audytu finansowego? Taką, która może pochwalić się znajomością branży, w której działa przedsiębiorstwo oraz doświadczeniem w audytowaniu podobnych biznesów. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie wytłumaczyć wiele kwestii, co ostatecznie przełoży się na wartość samego badania. Przed wybraniem konkretnej firmy, warto więc dowiedzieć się z jakimi przedsiębiorstwami współpracowała do tej pory.

Długofalowa współpraca

Statystyki w Polsce pokazują tendencję do wyboru audytora na dwa lub maksymalnie na trzy lata. Ciągłe zmiany nie pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości współpracy biznesowej z audytorem. Tylko długoletnia współpraca oraz świadomość, że usługa audytorska to nie tylko „zło konieczne” wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości, ale również proces wsparcia biznesowego, procentuje zwiększoną jakością obsługi. Jednak nie tylko częsta zmiana firmy audytorskiej może przyczynić się do pogorszenia jakości obsługi, ale i charakterystyczna, w szczególności dla dużych spółek, wysoka rotacja personelu. Ciągłe zmiany w kadrze prowadzą do zmniejszenia wydajności procesu, wydłużając czas, który musisz poświęcić na audyt.

Kompleksowość usług

Prowadzenie biznesu w Polsce nie jest łatwe, zarządzanie firmą wiążę się nie tylko ze zmianami warunków ekonomicznych, ale także z nieustanną gonitwą za zmieniającymi się złożonymi przepisami prawa podatkowego. Współpraca z firmami audytorsko-doradczymi, które oferują szeroki wachlarz usług, czyli poza usługami audytorskimi są w stanie dostarczyć wsparcie w obszarze podatków, prawa oraz szeroko rozumianego doradztwa finansowego, umożliwia dostęp do niezbędnych informacji o zmianach w przepisach i regulacjach oraz gwarantuje szybki i łatwy dostęp do praktycznej wiedzy. Rola audytora nie ogranicza się do badania sprawozdania finansowego, ale obejmuję również zidentyfikowanie potrzeb klienta, w taki sposób, aby mieć możliwość zaproponowania rozwiązania oraz wspólną jego realizacje, ale zawsze w stosunku do celu biznesowego jaki wyznaczy klient.

Odpowiednia komunikacja

Profesjonalne firmy audytorskie dbają o jakość współpracy z klientem, która bazuje na komunikacji. W takim przypadku przedsiębiorstwo już na początku otrzyma informacje w jaki sposób będzie przebiegało badanie, jakie będą jego poszczególne etapy i w jaki sposób audytor będzie kontaktować się z pracownikami działu księgowego oraz z osobami zarządzającymi. W celu lepszego zrozumienia potrzeb klienta, specjalista powinien odbyć przynajmniej kilka spotkań z zarządem i dyrektorami, aby poznać specyfikę działania jednostki, jej strategię, a także omówić bieżące problemy. Ważne jest również to, aby osoba przeprowadzająca audyt na bieżąco informowała o swoich spostrzeżeniach.

Przedsiębiorstwa zastanawiające się nad tym jaką firmę wybrać do audytu finansowego mogą zacząć od znalezienia informacji na jej temat oraz poznania filozofii działania. Przydatne są również opinie dotyczące prowadzonej działalności.

Zachęcamy Państwa do podjęcia z nami współpracy i skorzystania z naszych usług księgowych w Poznaniu.