Faktura bez VAT – kiedy i dla kogo?

Faktura bez VAT – kiedy i dla kogo?

Nie każda faktura jest obciążona podatkiem VAT. Podatnik może korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, jeżeli tylko spełnia określone warunki. Wcześniej taki dokument był nazywany rachunkiem, obecnie odeszło się od tego terminu, ujednolicając je między sobą. Sprawdźmy, kto może skorzystać ze zwolnienia i kiedy je utraci.

Zwolnienie z VAT – na jakich zasadach?

Istnieją dwie drogi do zwolnienia z podatku VAT – podmiotowe i przedmiotowe. Wówczas przedsiębiorca, zamiast wystawiać znane już wcześniej rachunki, sprzedaż ewidencjonuje poprzez fakturę bez VAT. Czym różnią się te zwolnienia i kiedy działają?

 •         Zwolnienie przedmiotowe jest możliwe dla podatnika, który wykonuje czynności określone w artykule 43 ust. 1 z ustawy o VAT.
 •         Zwolnienie podmiotowe przysługuje podatnikowi, który w poprzednim roku miał sprzedaż nieprzekraczającą 200 000 zł. Ze zwolnienia może skorzystać także przedsiębiorca zaczynający dopiero swoją działalność, jednak kwota sprzedaży będzie przeliczona proporcjonalnie do liczby miesięcy w roku, które pozostaną do końca okresu podatkowego.

PRZYKŁAD:

Jeżeli podatnik miał sprzedaż w poprzednim roku (pełen okres) na mniej niż 200 000 zł, wówczas może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego.

Jeżeli podatnik rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2022 roku, aby korzystać ze zwolnienia w 2023 roku oraz do końca bieżącego roku, może mieć sprzedaż na maksymalnie 150 000 zł. (200 000 zł / 12 miesięcy x 9 miesięcy licząc od kwietnia).

Jak powinna wyglądać faktura bez VAT?

Czy faktura bez VAT różni się od tej, która obejmuje podatek od towarów i usług? Jedyną widoczną i znaczącą różnicą jest rozróżnienie w/w podatku. Poza tym dokument będzie zawierać dokładnie takie same dane, a są to:

 •         datę wystawienia oraz datę sprzedaży
 •         numerację, która ma zachować ciągłość licząc od początku roku rozliczeniowego
 •         dane podatnika i nabywcy
 •         nazwa usługi lub sprzedawanego towaru
 •         jednostka i liczba
 •         cena, a także kwota do zapłaty ogółem

Faktura bez VAT powinna zawierać w uwagach podstawę prawną mówiącą o zwolnieniu z podatku VAT (rodzaju i artykule z ustawy o podatku VAT). Opcjonalnie może zawierać także GTU oraz numer konta bankowego.

Inne rodzaje faktur bez VAT

Poza zwolnieniem podmiotowym i przedmiotowym, w polskim prawie podatkowym funkcjonują również inne rodzaje faktur bez VAT, są to m.in.:

 •         Faktura VAT ze stawką 0% – w myśl zasady, sprzedaż jest wciąż opodatkowana, choć 0% podatkiem.
 •         Faktura „np” czyli taka, która nie jest opodatkowana w Polsce (obowiązek podatkowy zachodzi w kraju nabywcy).
 •         Faktura marża – która najczęściej spotykana jest w sprzedaży towarów używanych.