Czy nowy PIT-2 oznacza ponowne złożenie oświadczenia przez pracowników?

Czy nowy PIT-2 oznacza ponowne złożenie oświadczenia przez pracowników?

W ostatnich tygodniach Ministerstwo Finansów przygotowało zupełnie nowy wzór oświadczenia PIT-2. Jest on znacznie obszerniejszy od tego, który funkcjonował do tej pory. Zawarte są w nim wszelkie możliwe świadczenia i wnioski, które do tej pory należało składać na osobnych dokumentach. Co oznacza nowy wzór i co się stanie z poprzednim?

Czym jest PIT-2 i do czego służy?

Od stycznia bieżącego roku zmieniła się kwota wolna od podatku. Wcześniej wynosiła 8 000 zł, obecnie jest to 30 000 zł, a wraz z tym wzrosła też kwota zmniejszająca zaliczki na podatek. Składając dokument PIT-2 u pracodawcy (przypominamy, że dotychczas taki dokument można złożyć tylko u jednego pracodawcy, jeżeli podatnik ma więcej umów), ten może pomniejszyć zaliczkę za podatek dochodowy.

Czy nie składając PIT-2, oznacza to, że ulga przepada? Nie – podatek można pomniejszyć w późniejszym czasie, składając zeznanie roczne.

Nowy PIT-2 – czy pracownik musi ponownie złożyć oświadczenie?

To już 9. wersja wzoru PIT-2, której zastosowanie będzie biec dopiero od stycznia 2023 roku. Czy to oznacza, że poprzednie, funkcjonujące do tej pory wersje będą nieaktualne?

Ministerstwo Finansów pozostawia taki komentarz:

Oświadczenia i wnioski z wyjątkiem wniosku w części J, który dotyczy jednego roku, dotyczą również kolejnych lat podatkowych. Podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie lub wniosek, jeżeli zmieniły się okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek. Wycofanie i zmiana złożonego wcześniej oświadczenia lub wniosku następuje poprzez złożenie nowego oświadczenia lub wniosku. Przykładowo, jeśli podatnik chce zmienić lub wycofać wcześniej złożone zakładowi pracy oświadczenie w zakresie stosowania kwoty zmniejszającej podatek, to wypełnia część C. Przy czym w przypadku zmiany wcześniejszego oświadczenia, podatnik wypełnia poz. 6, a w przypadku wycofania uprzednio złożonego oświadczenia, wypełnia poz. 7.

(źródło: PIT-2)

Oznacza to, że pracownik jest zobowiązany do złożenia nowego oświadczenia PIT-2, jeżeli zmieniły się okoliczności obliczania zaliczek na podatek.

Kto może złożyć nowe oświadczenie?

Zmiany, które weszły w życie za sprawą Polskiego Ładu, pozwolą m.in. zastosować kwotę zmniejszającą podatek na wszystkich, którzy pobierają zaliczki na podatek, a także podział jej na 3 podatników (jeżeli pracownik jest zatrudniony w więcej niż jednym przedsiębiorstwie).

Od 1 stycznia 2023 roku oświadczenie PIT-2 będzie mógł złożyć nie tylko pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, ale także zlecenia, o dzieło, umów o zarządzanie, kontraktów managerskich, zagranicznych emerytur i rent oraz praw majątkowych.