Audyt finansowy Poznań

Audyt finansowy – usługi rewizji finansowej Poznań

Kompleksowy audyt od BT&A


Jedną z naszych czołowych usług jest profesjonalnie wykonany audyt finansowy.Jesteśmy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę podmiotów prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4264. Nasze usługi obejmują przede wszystkim:

  • badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
  • badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Współpracujemy z firmami z Poznania, a także całej Polski i Europy.


Rewizja finansowa - Na czym polega i z czego się składa


Audyt jest niezależną oceną stanu sytuacji majątkowej danego przedsiębiorstwa. Audyt finansowy potocznie określany jest mianem rewizji finansowej, której to członkowie dokonują rzetelnego sprawdzenia przygotowanych przez firmę sprawozdań finansowych, które sprawdzane są pod kątem ściśle określonych standardów oraz przepisów. Zadaniem biegłych rewidentów jest również wydanie opinii dotyczącej prawidłowości zastosowanych zasad z zakresu księgowości.

Wynik przeprowadzonej rewizji finansowej oprócz rzetelnej opinii biegłego rewidenta uzupełniony jest o raport, w którym zawarte są informacje potwierdzające możliwość dalszego funkcjonowania firmy w niezmienionym stanie, niezagrażającym jej stabilności majątkowej przez okres co najmniej 12 najbliższych miesięcy od dnia wystawienia raportu.

Korzystanie z pomocy biegłych rewidentów w ramach audytu jest jednym z podstawowych elementów prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego też to zadanie należy powierzyć najlepszym specjalistom. Nasza firma świadczy usługi na najwyższym poziomie - pracujemy w oparciu o unikalne rozwiązania i wieloletnie doświadczenie nabyte wskutek współpracy z największymi światowymi firmami doradczymi, co z kolei jest gwarancją sukcesu!


NASZE PODEJŚCIE

Rewizję finansową przeprowadzamy zgodnie z:


Nasza metodologia została starannie dopracowana bazując na doświadczeniach, które nasi partnerzy zdobyli podczas wieloletniej pracy dla największych światowych firm doradczych. Nasza koncepcja audytu finansowego skupia się nie tylko na weryfikacji liczb i ujawnień zamieszczonych w sprawozdaniu majątkowym, ale przede wszystkim na pomocy klientom w identyfikacji ryzyk i innych czynników, które mogą zniekształcać obraz działalności gospodarczej.

Tworząc audyt finansowy nie zatrzymujemy się tylko na identyfikacji ryzyka, wskazaniu go klientowi i ewentualnej pomocy w likwidacji jego skutków, ale staramy się dotrzeć do źródła problemu tak, aby wyeliminować zagrożenie całkowicie. Nasze usługi gwarantują bezpieczeństwo i kompleksowość wszystkich danych klienta.


Dlaczego właśnie my?


Jedną z najważniejszych usług znajdujących się w naszej ofercie jest profesjonalnie wykonany audyt finansowy dla firm z Poznania, jak i całej Polski. Posiadamy wymagane uprawnienia, niezbędne do przeprowadzania badań sprawozdań majątkowych. Jesteśmy podmiotem wpisanym na listę (nr.3514) prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

To, co odróżnia nas od konkurencji to innowacyjna koncepcja, która skupia się przede wszystkim na pomocy Klientom. Oprócz weryfikacji prawidłowości ksiąg rachunkowych, nasi specjaliści pomagają ustalić źródło występującego czynnika ryzyka, a następnie opracowują plan działania, którego celem jest zlikwidowanie powstałych skutków mogących zagrażać stabilności finansowej firmy.

Weryfikacja prawidłowości ksiąg rachunkowych w wykonaniu BT&A


Przed przystąpieniem do badań na rzecz przygotowania audytu konsultujemy się z Zarządem firmy omawiając potrzeby Spółki. W trakcie prowadzonych badań jesteśmy w ciągłym kontakcie z Klientem, informując go o naszych uwagach, mogących negatywnie wpływać na wynik jego rewizji finansowej. Takie działanie zapewnia otrzymanie audytu dokładnie w takiej formie, jak oczekuje tego nasz Klient.

Nasz zespół biegłych rewidentów przeprowadza weryfikację prawidłowości ksiąg rachunkowych zgodnie z:

  • ogólnopolskimi standardami audytu określonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
  • Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej określonymi przez IFAC,
  • Kodeksem etyki zawodowych księgowych określonym przez IFAC.

Audyt od BT&A wartością dodaną dla klienta


W ramach rewizji finansowej przygotowujemy List do Zarządu, w którym zawieramy nasze spostrzeżenia wraz z rekomendacjami dotyczące usprawnienia systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej.

Dewizą naszych audytów jest również odpowiadanie na potrzeby klientów i ciągła bieżąca współpraca z nimi. Przed rozpoczęciem weryfikacji prawidłowości ksiąg rachunkowych spotykamy się z Zarządem w celu identyfikacji i omówienia potrzeb Spółki. W trakcie badania komunikujemy na bieżąco nasze spostrzeżenia celem uniknięcia negatywnych "niespodzianek" na koniec badania.

Jeżeli potrzebujesz audyt finansowy wykonany na profesjonalnym poziomie, koniecznie się z nami skontaktuj. Sporządzamy go według naszych unikalnych rozwiązań, które opracowaliśmy na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia. Gwarantujemy, że współpraca z nami przyniesie Państwa firmie same korzyści. Mogą Państwo liczyć na wysoki poziom usług.

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu i współpracy w trakcie całego roku tak, aby na bieżąco rozwiązywać ewentualne powstałe kwestie. Naszą ofertę kierujemy zarówno do klientów z Poznania, Warszawy, jak i firm z całej Polski i reszty Europy!